top of page
homes.jpg

Southard là một khu dân cư bền vững với môi trường do Homestead Community Land Trust phát triển, giúp các hộ gia đình có thu nhập khiêm tốn có thể sở hữu nhà. Southard chỉ là sự phát triển lâu dài có giá cả phải chăng thứ hai với quy mô được xây dựng với các tính năng giúp giảm đáng kể chi phí tiện ích và tác động của khí hậu. Những ngôi nhà theo phong cách nhà kiểu nông thôn ba và bốn phòng ngủ này sẽ đạt được mức sử dụng năng lượng thuần bằng không thông qua hệ thống và xây dựng tiết kiệm năng lượng cao và sử dụng các tấm pin mặt trời để tạo ra năng lượng tại chỗ. Những tính năng này làm giảm chi phí vận hành và bảo trì ngôi nhà, khiến chúng có giá thành hợp lý hơn để sở hữu, đồng thời giải quyết các vấn đề như biến đổi khí hậu và chất lượng nước.

bulb-blue.png
arrow-blue.png

Những căn nhà bình dân tại The Southard có giá dưới 300.000 USD.  Những ngôi nhà này sẽ phù hợp túi tiền của các hộ gia đình có thu nhập dưới 80% thu nhập trung bình của khu vực theo quyết định của Bộ Gia cư và Phát triển Đô thị Hoa Kỳ cho khu vực Quận King. Ba trong số những ngôi nhà được giảm giá sâu hơn để phù hợp túi tiền của những người có thu nhập bằng hoặc dưới 60% thu nhập trung bình của khu vực và những người đang gặp bất ổn về nhà ở.

Các Ngôi nhà Ủy thác Đất Cộng đồng Khác biệt như thế nào

Thông qua các khoản đầu tư một lần hỗ trợ giá ban đầu của căn nhà và quan hệ đối tác với người mua, Homestead giữ cho những căn nhà có giá cả phải chăng cho tất cả những người mua có thu nhập sau này vĩnh viễn. Người mua phải đủ điều kiện dựa trên thu nhập bằng cách đăng ký thông qua trang web Homestead. Trong hình thức sở hữu đất đai theo ủy thác cộng đồng, người mua mua cấu trúc của ngôi nhà bằng cách sử dụng thế chấp lãi suất cố định truyền thống. Đất bên dưới ngôi nhà không được bao gồm trong giao dịch mua. Nó được sở hữu tập thể thông qua Homestead, một tổ chức phi lợi nhuận. Chủ nhà cho thuê đất thu phí hàng tháng. Mỗi căn nhà tích lũy vốn chủ sở hữu với tỷ lệ 1,5% cộng gộp hàng năm, thông qua một công thức có trong hợp đồng thuê mặt bằng được ký kết khi mua. Chủ nhà là thành viên của Homestead và tham gia vào việc quản lý Homestead, bao gồm cả thành viên trong Ban đại diện.

southard-sponsors.jpg
bottom of page