top of page

Southard nằm gần góc 140th St. và Military Road ở Tukwila, WA

Tàu điện ngầm Quận King

Southard được phục vụ bởi Tuyến Xe buýt 128 trên Đường Military, tuyến số 124 đi qua Đại lộ Quốc tế Tukwila và Ga Xe lửa Liên kết, cách đó khoảng 1,6 km.

Metro-cropped.jpg
bottom of page