top of page

Những ngôi nhà ở Southard sẽ có mặt trên thị trường vào cuối năm 2023

Giá cả phải chăng

MỤC 2

$ 305k

UNIT 3

SOLD

BÀI 5

$ 315k

BÀI 6

$ 305k

BÀI 7

$ 305k

ĐƠN VỊ 10

$ 305k

ĐƠN VỊ 11

$ 305k

ĐƠN VỊ 12

$ 305k

ĐƠN VỊ 13

$ 305k

ĐƠN VỊ 14

$ 305k

ĐƠN VỊ 15

$ 305k

ĐÁNH GIÁ THU NHẬP

Để mua nhà thông qua Homestead Community Land Trust, bạn phải kiếm được ít hơn 80% thu nhập trung bình của khu vực như được xác định bởi Nhà ở và Phát triển Đô thị (HUD), một cơ quan của chính phủ liên bang. Trong đô la thực, điều này có nghĩa là:

Tỉ lệ thị trường

BÀI 1

Thị trường

Tỷ lệ

ĐƠN VỊ 4

Thị trường

Tỷ lệ

BÀI 8

Thị trường

Tỷ lệ

ĐƠN VỊ 9

Thị trường

Tỷ lệ

ĐƠN VỊ 16

Thị trường

Tỷ lệ

Bắt đầu quá trình đủ điều kiện cho những ngôi nhà này ngay bây giờ bằng cách điền vào  biểu mẫu đăng ký trước   trên trang web Homestead Community Land Trust.

CÁC PHẦN THÔNG TIN sẽ được lên lịch cho người mua chuẩn bị bắt đầu từ tháng 1 năm 2023.

Nhận tin tức mới về quá trình xây dựng và bán hàng của The Southard tại đây: Liên kết tới Blog

Chưa sẵn sàng để mua? Nhận thêm thông tin về Câu lạc bộ Người mua nhà của chúng tôi. Truy cập trang Trở thành Chủ sở hữu nhà của chúng tôi https://www.homesteadclt.org/become-a-homeowner/first-time-hombuyer-classes trên trang web của chúng tôi để biết thêm thông tin.

 

¿Necesita traducción en Español? Correo electrónico: martha@homesteadclt.org

 

Cần dịch sang tiếng Việt? E-mail: gerard@homesteadclt.org

 

Нужен перевод на русский? Эл. Адрес: gerard@homesteadclt.org

bottom of page